Bemutatkozás

A szervezet adatai

Kiadványok

Szolgáltatások

Kapcsolataink

Helyi értéktár

Helyi projektek

Száraz Rozika néni hagyatéka

Települési értéktár 2017- Javaslatok

Archívumok

Hírlevél archívum

Események

Képarchívum

KOKOSZ beszámolók

Akarsz-e játszani? Konferencia 2018. 11. 25.

Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
a Galgamenti Népfőiskola Oktatóközpont munkáját Enikő-díjjal ismerte el.
Laudáció


Akarsz-e játszani? Konferencia 2018. 11. 25.

Galgamenti Népfőiskola története

A népfőiskolai mozgalomról röviden

A népfőiskola-mozgalom célja, választ adni azokra az állandóan változó társadalmi, gazdasági, kulturális kihívásokra, amelyekkel az egyén, a közösség, a nemzet, az egész emberiség szembe találja magát. Célját tananyag és tantárgyi megkötöttségek nélkül, sajátos pedagógiai-andragógiai elvek, módszerek és eljárási szabályok alkalmazásával valósítja meg, amelyeknek főbb alkotóelemei: a csoportmunka, a közösségi nevelés, az aktivitás, az öntevékenység, a résztvevőközpontú felnőttoktatás, a hallgatói önkormányzás, a személyiségfejlesztés, a vitamódszer és a párbeszéd. Jellemzője az önálló vélemény kialakításának elősegítése, oktató és tanuló partneri viszonya, a felszabadult légkör. A népfőiskola nyitott tanulási, képzési, művelődési intézmény, amelyben a részvétel önkéntes, felvételi követelmények nélkül, vizsga, számonkérés általában nincs.

forrás: www.kislexikon.hu

A Galgamenti Népfőiskola történetének áttekintése

A Galgamenti Népfőiskola 1989. október 23-án kezdte meg működését. 1992 óta a szervezeti és intézményi hátteret a "Szentandrás" a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa biztosítja, mely 1998 óta közhasznú szervezet.

Alapítóink: Galgahévíz Önkormányzata és a Galgafarm Egyesület. Alapvető célunk a népfőiskolai gondolat jegyében a helyi értékek feltárása, a helyi nyilvánosság megteremtése és a közösség építése. Foglalkozunk ennek keretében egészségvédelemmel, természetes gyógymódok megismerésével, az ökológiailag tudatos életmód elősegítésével, természeti adottságaink, építészeti, és kulturális örökségünk védelmével, helytörténeti kutatások előmozdításával. A helyi értékként tekintünk eleink néphagyományaira, népzenére, néptáncra, kézimunkákra, melyek Galgahévízre illetve a Galgamentére jellemzőek. Érdekesek számunkra az emberi sorsok, a hagyományos kézműves mesterségek, a hagyományos ételkészítés, a helyi jelentőségű műemlékek megismertetése és védelme.

ház 1989-től közéleti népfőiskolai programokat szerveztünk, majd a mindennapi életet segítő programok kerültek előtérbe. Nyelvtanulás, egészségmegőrző programok, jóga, személyiségfejlesztés, autogén tréning, környezetvédelem és ökológia, az egészség megőrzése a családban és az iskolában, a személyiség fejlesztése.

Ezeken túl szakmai továbbképzést tartottunk segítő foglalkozásúaknak: óvónőknek, iskolai pedagógusoknak, védőnőknek, szociális területen dolgozóknak. Éveken át Öko Nyári Egyetemet szerveztünk az ökofaluban letelepedni szándékozó fiatalok és érdeklődők részére. Környezeti tanácsadással foglalkoztunk 1994 - 2003 között, Egészség - Hagyomány vásárt szerveztünk a falunapok keretében. Adatbázist készítettünk a kistérségünkben működő környezetvédelemmel és egészségvédelemmel, valamint kézműves hagyományokkal foglalkozó vállalkozásokról, civil szervezetekről.

1998-ban a térségben négy település szelektív hulladékgyűjtő beruházás tervezésébe, 2001-től üzemeltetésébe kezdett. A vállalkozás európai téren is példaértékű önkormányzati kezdeményezésként működik. A népfőiskola is bekapcsolódott a hulladékkal kapcsolatos szemléletformálásba. Regionális zöld jeles napokat szervezünk tavasszal a Föld napján és ősszel az ún. Komposzt bulin.

ház Minden évben kétszer találkozunk turai, galgahévízi, zsámboki és vácszentlászló-i iskolásokkal és óvodásokkal. Boldog intézményeit is bevontuk a programokba. Valamely kiválasztott környezeti - természeti - egészségvédelmi téma köré csoportosítjuk az adott jeles nap előkészítő feladatait, projektjeit, majd az adott napon a játékokat. Ehhez általában csatlakozik Hulladékból mást c. kiállítás a rendezvény napján. Környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés és egészségvédelemmel kapcsolatos hírlevelet (ÖKO-INFO) adunk ki kéthavonta, melyet internetes formában intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek kapnak meg a Galgamentén, illetve azon túl is. Közel 100 címre jut el ez a kiadvány, melyben népfőiskolai híreket, kistérségi és országos rendezvényeket jelzünk előre, pályázatokat, és kiadványokat mutatunk be.

2006 ősze óta tagja vagyunk a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetségének (KOKOSZ).

A Galgahévízi Helyi Fenntarthatósági Terv kutatásainak folyományaként a helyiek legnagyobb problémájának a közbiztonság kérdése mutatkozott. 2011-ben és 2012-ben közbiztonsági fórumot szerveztünk a galgahévízi lakosság részére az érintett hatóságok és meghívott szakemberek részvételével.

400 kötetes könyvtárunk a lelki egészség, mentálhigiéne és a környezeti nevelés terén nyújt segítséget. Kölcsönözhetők családi társasjátékok is.

Munkánk során nélkülözhetetlenek önkéntes segítőink, a Baráti Kör tagok, a kuratórium tagjai, valamint azok a szakemberek és előadók, akik programjainkat vezetik. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi szervezetekkel és kölcsönösen támogatjuk egymást: Kodály Zoltán Művelődési Ház, Galgahévíz Község Önkormányzata, a helyi egyházközség, Faluszépítő Egyesület, a helyi óvoda és iskola, az egészségügyi szolgálat, helyi nagycsaládosok, Emberséggel az Emberért Közhasznú Egyesület, GondolkodásMóka játékklub, Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület. Országos szinten partnereink: Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség, Magyar Népfőiskolai Társaság, REGINA Alapítvány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Humusz Szövetség, Komposztfórum Magyarország Egyesület.

Meghatározó személyek a Galgamenti Népfőiskola életében>>

Elérhetőségeink:

Honlap - www.galga-nfi.info.hu
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Galgamenti-Népfőiskola/170247859745899
Email: galgaokoinfo@gmail.com

Készült a www.webkalap.hu segítségével.