Petrás Anna előadása pedagógusok részére

Egy népművészeti hagyaték pedagógiai értékei

2014. január 20.  

24 fő, óvodapedagógus és tanító, tanár, népfőiskolai érdeklődő jelenlétében zajlott le a 2 órás előadás a galgahévízi általános iskolában, a félévzáró értekezlet szakmai előadásaként Petrás Anna néprajzoktató és kutató volt vendégünk.
A modern korban olyan változások történtek a társadalom szerkezetében és életmódjában, hogy már egyáltalán nincs mód hagyományaink személyes átadására.
A rádió, televízió és az internetezés világában az emberek elszigetelődése romboló hatással volt a közösségi életre. Az új divatok, szórakozások, időtöltések teljesen kiszorították a hagyományosakat. Pótolhatatlan értékeink végleges elveszítésének veszélye áll fenn.   

A népművészeti tárgyak és a népi díszítőművészet (lakás textíliák, kerámiák, dísztárgyak) iránti igény azonban felébredt az emberekben, és ez teret nyitott kontár, amatőr kezdeményezéseknek. Bármilyen jó szándék áll mögötte, óhatatlanul káoszt teremtett a hagyományok újjáélesztésében a szakértelem hiánya. Ezért vált szükségessé néprajzi és hiteles népművészeti ismeretek tanítása és a tanításukra képesített oktatók képzése. A modern technika gépiesített világában egyre inkább felébredt az igény a természetes alapanyagú népművészeti tárgyak, valamint az ilyenek előállítására képzett kézműves foglalkozások iránt.   

Érdekes visszatekintést hallottunk történelmi vonatkozásban arról, hogy a hosszú évszázados hagyományokat felváltani akaró kulturális változások milyen kemény ellenállásba ütköztek és hogyan keveredett a régi kultúra az újjal. A Kárpát-medence régi és új lakói, valamint az időnként  betelepítettek és a régi lakosság népművészete kölcsönösen is hatott egymásra. Mindezek ismerete feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megértsük, megkülönböztessük és értékelni tudjuk kulturális örökségünket.
Ebben a munkában nagy feladat hárul a pedagógusokra. Nem csak a gyökereink iránti tisztelet ébrentartása érdekében, hanem a természetes anyagoktól és a kétkezi, alkotó munkától elidegenedett társadalmunk gyógyítása céljából.   

Részletesen kitért a beszélgetés aktualitására okot adó helyi értékek megmentésére irányuló pályázat kapcsán Száraz Rozi néni hagyatékának feldolgozására. Nagy szeretettel és elismeréssel nyilatkozott személyéről.
Mondanivalóját számos személyes élmény, és az életből vett konkrét példa színesítette, amelyet rendkívüli előadói képessége és személyiségének ellenállhatatlan varázsa tette olyan élvezetessé, hogy a hallgatóság számára az idő múlását is feledtetni tudta.   

P.S.