Száraz Rozika néni népművészeti hagyatéka, Galgahévíz

Szemelvények és képek a kézzel írt füzetekből
1980-2000