Száraz Rozika néni népművészeti hagyatéka, Galgahévíz

Szemelvények a kézzel írt füzetekből
A Gyöngyösbokréta 1940.augusztus 20.