Száraz Rozika néni népművészeti hagyatéka, Galgahévíz

Szemelvények a kézzel írt füzetekből
A kézimunka szeretete