Bemutatkozás

A szervezet adatai

Kiadványok

Szolgáltatások

Kapcsolataink

Helyi értéktár

Helyi értéktár - gólyák

Helyi értéktár - munkaanyagok

Helyi projektek

Száraz Rozika néni hagyatéka

Archívumok

Hírlevél archívum

Események

Képarchívum

KOKOSZ beszámolók

Akarsz-e játszani? Konferencia 2018. 11. 25.

Szentandrás a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa (Galgamenti Népfőiskola Oktatóközpont) 2021.évi munkaterve
kokosz/2021munkaterv.pdf

Galgamenti Népfõiskola története

A népfõiskolai mozgalomról röviden

A népfõiskola-mozgalom célja, választ adni azokra az állandóan változó társadalmi, gazdasági, kulturális kihívásokra, amelyekkel az egyén, a közösség, a nemzet, az egész emberiség szembe találja magát. Célját tananyag és tantárgyi megkötöttségek nélkül, sajátos pedagógiai-andragógiai elvek, módszerek és eljárási szabályok alkalmazásával valósítja meg, amelyeknek fõbb alkotóelemei: a csoportmunka, a közösségi nevelés, az aktivitás, az öntevékenység, a résztvevõközpontú felnõttoktatás, a hallgatói önkormányzás, a személyiségfejlesztés, a vitamódszer és a párbeszéd. Jellemzõje az önálló vélemény kialakításának elõsegítése, oktató és tanuló partneri viszonya, a felszabadult légkör. A népfõiskola nyitott tanulási, képzési, mûvelõdési intézmény, amelyben a részvétel önkéntes, felvételi követelmények nélkül, vizsga, számonkérés általában nincs.

forrás: www.kislexikon.hu

A Galgamenti Népfõiskola történetének áttekintése

A Galgamenti Népfõiskola 1989. október 23-án kezdte meg mûködését. 1992 óta a szervezeti és intézményi hátteret a "Szentandrás" a Galgamenti Népfõiskola Alapítványa biztosítja, mely 1998 óta közhasznú szervezet.

Alapítóink: Galgahévíz Önkormányzata és a Galgafarm Egyesület. Alapvetõ célunk a népfõiskolai gondolat jegyében a helyi értékek feltárása, a helyi nyilvánosság megteremtése és a közösség építése. Foglalkozunk ennek keretében egészségvédelemmel, természetes gyógymódok megismerésével, az ökológiailag tudatos életmód elõsegítésével, természeti adottságaink, építészeti, és kulturális örökségünk védelmével, helytörténeti kutatások elõmozdításával. A helyi értékként tekintünk eleink néphagyományaira, népzenére, néptáncra, kézimunkákra, melyek Galgahévízre illetve a Galgamentére jellemzõek. Érdekesek számunkra az emberi sorsok, a hagyományos kézmûves mesterségek, a hagyományos ételkészítés, a helyi jelentõségû mûemlékek megismertetése és védelme.

1989-tõl közéleti népfõiskolai programokat szerveztünk, majd a mindennapi életet segítõ programok kerültek elõtérbe. Nyelvtanulás, egészségmegõrzõ programok, jóga, személyiségfejlesztés, autogén tréning, környezetvédelem és ökológia, az egészség megõrzése a családban és az iskolában, a személyiség fejlesztése.

Ezeken túl szakmai továbbképzést tartottunk segítõ foglalkozásúaknak: óvónõknek, iskolai pedagógusoknak, védõnõknek, szociális területen dolgozóknak. Éveken át Öko Nyári Egyetemet szerveztünk az ökofaluban letelepedni szándékozó fiatalok és érdeklõdõk részére. Környezeti tanácsadással foglalkoztunk 1994 - 2003 között, Egészség - Hagyomány vásárt szerveztünk a falunapok keretében. Adatbázist készítettünk a kistérségünkben mûködõ környezetvédelemmel és egészségvédelemmel, valamint kézmûves hagyományokkal foglalkozó vállalkozásokról, civil szervezetekrõl.

1998-ban a térségben négy település szelektív hulladékgyûjtõ beruházás tervezésébe, 2001-tõl üzemeltetésébe kezdett. A vállalkozás európai téren is példaértékû önkormányzati kezdeményezésként mûködik. A népfõiskola is bekapcsolódott a hulladékkal kapcsolatos szemléletformálásba. Regionális zöld jeles napokat szervezünk tavasszal a Föld napján és õsszel az ún. Komposzt bulin.

Minden évben kétszer találkozunk turai, galgahévízi, zsámboki és vácszentlászló-i iskolásokkal és óvodásokkal. Boldog intézményeit is bevontuk a programokba. Valamely kiválasztott környezeti - természeti - egészségvédelmi téma köré csoportosítjuk az adott jeles nap elõkészítõ feladatait, projektjeit, majd az adott napon a játékokat. Ehhez általában csatlakozik Hulladékból mást c. kiállítás a rendezvény napján. Környezeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés és egészségvédelemmel kapcsolatos hírlevelet (ÖKO-INFO) adunk ki kéthavonta, melyet internetes formában intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek kapnak meg a Galgamentén, illetve azon túl is. Közel 100 címre jut el ez a kiadvány, melyben népfõiskolai híreket, kistérségi és országos rendezvényeket jelzünk elõre, pályázatokat, és kiadványokat mutatunk be.

2006 õsze óta tagja vagyunk a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetségének (KOKOSZ).

A Galgahévízi Helyi Fenntarthatósági Terv kutatásainak folyományaként a helyiek legnagyobb problémájának a közbiztonság kérdése mutatkozott. 2011-ben és 2012-ben közbiztonsági fórumot szerveztünk a galgahévízi lakosság részére az érintett hatóságok és meghívott szakemberek részvételével.

400 kötetes könyvtárunk a lelki egészség, mentálhigiéne és a környezeti nevelés terén nyújt segítséget. Kölcsönözhetõk családi társasjátékok is.

Munkánk során nélkülözhetetlenek önkéntes segítõink, a Baráti Kör tagok, a kuratórium tagjai, valamint azok a szakemberek és elõadók, akik programjainkat vezetik. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi szervezetekkel és kölcsönösen támogatjuk egymást: Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, Galgahévíz Község Önkormányzata, a helyi egyházközség, Faluszépítõ Egyesület, a helyi óvoda és iskola, az egészségügyi szolgálat, helyi nagycsaládosok, Emberséggel az Emberért Közhasznú Egyesület, GondolkodásMóka játékklub, Galgahévízi Ökofalunkért Egyesület. Országos szinten partnereink: Budapest Környéki Népfõiskolai Szövetség, Magyar Népfõiskolai Társaság, REGINA Alapítvány, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Humusz Szövetség, Komposztfórum Magyarország Egyesület.

Meghatározó személyek a Galgamenti Népfõiskola életében>>

Elérhetõségeink:

Honlap - www.galga-nfi.info.hu
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/Galgamenti-Népfõiskola/170247859745899
Email: galgaokoinfo@gmail.com

Készült a www.webkalap.hu segítségével.