Galgamenti Népfőiskola
Helyi Értéktár
 

Száraz Rozika néni népművészeti hagyatéka, Galgahévíz

Hímzések Nyomódúcok Viseletek Szobaberendezés
Kézimunka kör Óvodai nap Iskolai nap Petrás Anna előadása
Szemelvények Rozika néni füzeteiből:
A kézimunka szeretete
Trianon
A Gyöngyösbokréta
1980-2000
A tisztaszoba
Édes Albin tanítóra emlékezem
Az én kis falum téli szokásai
Szüreti és farsangi szokások, dédunokák játéka
Vendégkönyv a kiállításon
Tárgyak katalógusa

A munka lefolyása

2013. november 07. - Rozika néni 94 éves születésnapja.


Első megbeszélés a népművészeti hagyaték ügyében
Jelen vannak: Csákány Lászlóné Icu, Barna Sándorné Icu, Botosné Anikó, Csincsi Károlyné Erzsike, Tapolcai Ági, Paraszkay Sára, Nagy Andrea, Darnyik Ágnes
Lakitelek Népfőiskola adománya: 220.000 Ft
Határidők: 2013 november kezdés, 2014 március 31-ig elszámolás és beszámolás

Tennivalók: A gyűjteménynek nevet kell adni. Közös ötletként ez lett a neve: Száraz Rozika néni népművészeti hagyatéka, Galgahévíz. Amúgy a faluban közismert néven úgy emlegették, hogy a "trukkolós Rozi néni".

Katalogizálás: Tomanicz Anikó (műtárgyfelügyelő, ökofalubeli lakó) küldött katalogizáló címkét. Tapolcai Ági átalakítja katalogizáló lappá és készít többet belőle, előbb ugyanis papír alapú katalogizálás szükséges.

Icuék ismerik a ruhák neveit, a hímzéseket, piaci - forgalmi értéküket, így az elnevezésekben, az értékbecslésben nagy segítséget tudnak nyújtani. Szívesen vállalják. Szakemberre van pénz, aki feltehetően szakmailag elvállalja a munkálatok ellenőrzését, effektíve egy-két alkalommal lejönne. Petrás Anna, Novákné Gréti nevei merültek fel, Erzsike keresi őket.

A tárgyak azonosítására leukoplastot vegyünk (Sári javaslatat), az jól rögzül, nem hagy nyomot és ráírható a tárgy száma, jele, majd, ha szükséges, a tárgy károsítása nélkül eltávolítható.

Szükséges egy új pendrive 4 gigás, amin a képi anyagokat, szöveges anyagokat megőrizzük. A Népfőiskolai honlapon belül van egy Helyi Értéktár aloldal, oda kerülnének mentésre az anyagaink. Tapolcai Ági segít ennek az oldalnak a feltöltésében, működtetésében.

Fotózást vállalta Sári, napfényes idő szükséges lenne. Esetleg a művelődési ház nagyfényerejű reflektora jó lehet a munkálatokhoz. Darnyik Ági felajánlotta Sárinak.

Fotókönyv készítése, aki vállalja, Sári vagy Erzsike. A Rossmann fotókönyv, interneten elérhető ingyenes szerkesztőprogrammal ügyesen meg lehet csinálni. (5 db fotókönyvre 60.000 Ft-ot kértünk)

Füzetek digitalizálása, annyit tesz, hogy beszkenneljük a lapokat, nem írunk át semmit, az nagyon nagy munka lenne, arra majd külön kellene pályázni, vagy önkéntes munkában megcsinálni. Bozlék Misi írásban jelezte, hogy őt a füzetek tartalma érdekelné, remélem, hogy akkor az ezzel kapcsolatos feldolgozásban tudna segíteni. Továbbá a művelődési ház részéről lesz egy közhasznú alkalmazott 5 hónapig, hát őt is megkérhetjük gépeléses dolgokra, Darnyik Ágnes javaslata alapján.

Szóróanyagokra 100.000 Ft áll rendelkezésre. Hajtogató szórólap lenne színes képekkel és kis leírással. Készítése grafikai munkát majd nyomdát igényel. Esetleg az egyetemi nyomdát is megkereshetjük, Péli Laci bácsi ismeri jól a nyomda vezetését, Erzsike szerint. Annyit készítünk ebből, amire futja. Ezeket a kis ismertetőket azok kapják, akik eljönnek az előadásokra. Esetleg Vanó András a 800 éves falunap kapcsán lehet, hogy tudna finanszírozni több ilyen kis szóróanyagot, s lehetne 300-500 példányban gondolkodni.

Bemutató tér: igazi parasztházikóra nincs senkinek pénze, a tájházba az anyag nem férne be és nem is lenne kellő biztonságban, ez az egyöntetű vélemény. A művelődési ház emeleti terének befejezése és bemutatótérként hasznosítása merült fel. Kb. egy millió forintos projekt. Kellene keresni adományozókat a faluban. Nyugdíjasok, Anikó néni vezetésével megkeresik dr. Basa Antalt, segítsen mozgósítani a falubelieket, pénzadományok végett. Ez az ötlet itt merült fel a megbeszélésen, nem képezi a pályázat részét, így nem márciusra, hanem inkább a falunapra kellene elkészülnie.

Előadások január-február táján felnőtteknek, gyerekeknek, pedagógusoknak. Vetített képes anyag elkészítése a mi feladatunk (számítógépes ppt), az előadó(k) személye még nem végleges. Nyugdíjasok közül Csákányné Icu néni, Barnáné Icu, Pázmándiné Rozika, Péli Laci bácsi neve merült fel.

Háttérmunkálatok Nagy Andrea a pályázat lebonyolításban, programok és a munkálatok szervezésben segít, híreket oszt meg a falu közösségével. Eddig történtek: Híradás a Galgahévízi Retro Fotók facebook oldalon, Híradás a Galgamenti Népfőiskola facebookon, szerződés aláíratva és postázva.

Nagyrészt tehát önerős, önkéntes munkával megvalósuló program elé nézünk, némi kis anyagi rásegítéssel, amit a Lakitelek Népfőiskolától nyertünk. Viszont enélkül meg talán neki sem kezdtünk volna. Köszönjük szépen minden résztvevő aktív munkáját!

Következő találkozó: 2013. november 23. szombat délelőtt 10 óra, Hunyadi utca 39.
Katalogizálás kezdése.
Tanács az érkezőknek: jól öltözzenek fel, mert hideg a szoba, nincs fűtés!

Lejegyezte: Nagy Andrea 2013 november 13.


2013. november 23-án a következők történtek.

- Csákányné Ica, Barnáné Ica és Botosné Anikó leltárba vette a trukkoló fákat, összesen 166 darabot. Az összes trukkoló fa átadásra került Paraszkay Sára részére, aki megkezdheti a fotómunkálatokat ezzel a résszel kapcsolatban.
(További terv, hogy használatba kerüljenek a mintanyomók és kézimunka szakkör indulhasson a nyugdíjasok aktív hozzájárulásával.) - Paraszkay Sára, Tapolcai Ágnes, Csincsi Károlyné, Nagy Andrea a hímzéseket kezdték leltározni. A kódszámok mellé felkerültek a fotók sorszámai, de a későbbiekben be kell azonosítani, hogy mely tájegység hímzéséről van szó.
- Petrás Anna megkeresése még folyamatban, Csincsiné Erzsike ígérte, hogy lép ez ügyben.
- Bozlék Misi, Vanó András a tisztaszoba bútorait, a babákat katalogizálták a nyugdíjas egyesület tagjaival. Vanó András másolt 100 katalogizáló papírt a munkánkhoz. Misi is, Sára is fotózott, s a sorszámok a megfelelő számú katalogizáló lapon találhatóak.
- Sára vesz a népfőiskola számlájára egy nagyteljesítményű pendrive-ot, amire a fényképek, a szkennelt füzetek kerülnek.
- Górász Éva (rajz, grafika, népművészet érdekli) jelezte Nagy Andreánál, hogy érdekli a munkába való bekapcsolódás.
- A gyűjtemény helye esetleg a tájházban is elképzelhető. A védettségét biztosítani szükséges. Tájház bejárás egy később egyeztetett alkalommal.
- Leukoplast (keskeny, 2cs) elfogyott a kódszámozás közben, ezért a következő alkalomra ismét vásárolni kell, számlára, a patikában.
- Bozlék Misi a munkálatokat fotózta, s egy zárt facebook csoporton elhelyezte a képeket: https://www.facebook.com/groups/565370306875637/
Tapolcai Ági a Galgamenti Népfőiskola honlapján kialakította a Helyi Értéktár aloldalt, ahova az első összejövetel jegyzőkönyve már felkerült. http://www.galga-nfi.info.hu/helyiertektar.html
Köszönjük szépen minden résztvevőnek az önzetlen segítséget!

Legközelebbi katalogizálás, találkozó:

2014. január 3. péntek 10 óra, Hunyadi u. 39.


2013. december 14.

Petrás Anna, Életfa Díjas, többszörös Nívó Díjas Népi Iparművész

- Sikerült felvenni a kapcsolatot Petrás Annával, aki elismert tekintély a népművészet, néprajz területén. Számos könyv, gyűjtemény népi hímzésekkel foglalkozó kiadvány szerzője, a népművészet tanítójaként a mai napig oktat és nevel a tájegységek különböző kézműves hagyományainak őrzésére, továbbvitelére, részt vesz az ezzel foglalkozó pedagógusok, szakkörvezetők képzésében.

Megkeresésemet, mivel lányomat is tanította a Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolájában, nagy örömmel fogadta. Többször találkozott nagymamámmal "Rozikával", gyűjtött anyagot a Galgamente hímzésvilágáról. Az ő kapcsolatukra hivatkozva - "tartozik ennyivel Rozikának" - szívesen segít az összegyűjtött hímzések beazonosításában is.

A szombati találkozásunk eredménye: Szellemi: - egy nagyon szép délelőtt egy nagyon értelmes, szimpatikus energikus népművészetet mesteri szinten ismerő szakemberrel;

Gyakorlati: - a színes (nem galgamenti) hímzések azonosítását elvégeztük, kategórizáltuk (pl.: tájjellegnek megfelelő hímzések, kis hibával megfelelnek az adott tájegység hímzéseinek, illetve nem sorolhatók népművészetileg sehová "csak kézimunka") - megbeszéltük, hogy ha elkészül a fotókönyvbe szánt anyag, egy rövid előszót szívesen ír hozzá - a füzetek anyagát átnézi, mert gyűjtése során már van egy 60 oldalnyi anyaga "Rozikától" (amennyiben ebből a későbbiekben le szeretnénk írni részeket, abban is nagyon szívesen részt vállal) - a pályázatban bevállalt előadásokon (természetesen egyeztetés után) tart rövid előadást

Talán nem hagytam ki semmit! De mégis: mindezt természetesen ingyen, mert Ő nem fogad el ezért pénzt, ne sértsem meg vele!

Csincsiné Keserű Erzsi

Kedves Ancsa! Kedves Timi!

Szeretnénk Titeket megkérni, hogy csatlakozzatok be ebbe a helyi értéktár alapozási, megismertetési folyamatba. Az eddigi alkalmakkor beszélgetések és katalogizálás indult el. Most Rozika néni hagyatékáról, a galgahévízi népviseletről, a lukhímzésről, a régi hagyományokról szeretnénk előadásokat ajánlani (Petrás Anna), kérni együttműködéseteket, s nagyon reménykedünk abban, hogy Ti is érdekesnek találjátok és csatlakoztok.

Az óvodások részére egy január végi vagy február eleji délelőttöt szeretnénk kérni Ancsa, hogy szervezzünk meg együtt. Javasolt tevékenységek: a gyerekek közül, akinek van galgahévízi viselete beöltözhetne, gyeses anyukák, nagymamák segítségével. (egy csoportban, vagy az összesben?) A ruhadarabok neve, szerepe, beszélgetés a különböző viseletekről és az ünnepekről, néhány viseletbe öltözött baba (kisgyerek, menyasszony, idős asszony) bemutatása (közösen az összes ovisnak), esetleg Csákányné Ica néni lenne a mesélő, a régi korok megidézője, aztán egy kis galgamenti körjátékozással zárnánk a délelőttöt, valamelyik óvónéni segítségével. Partnerek lennétek-e ebben?

Az iskolás korosztály elérésére Timi néni, téged kérnénk meg, tanácsodat várnánk. Egy ötlet, hogy a tanórákon bemutatni a korosztályokhoz kötődő viseleteket, a ruhák darabjait, neveit, mesélni Rozika néni munkásságáról. Másik ötletünk egy népitáncos gyerekeknek szóló klubdélután az iskolában, tea és süti mellett, de egy kis előadás is lenne, meg beszélgetés a fenti témában, Rozika néni babáiból bemutatni párat, munkásságát röviden.  Előadó lehet akár Ica néni, akár Te Timi, ha gondolod, de még Petrás Anna is lehet, hogy eljönne.

Ahova Petrás Anna biztos jönne, mint előadó, 

 a felnőtteknek szóló (nyugdíjasoknak, népfőiskolásoknak, érdeklődőknek ) ismeretterjesztés (január végén, egy hétfő este 5 óra), 

kimondottan pedagógusoknak szóló előadás február elején, egy kora délutáni időpontban. Téma: a galgahévízi fehér lyukhímzés, illetve a trukkolófa minták szimbólumai. Erre nagyon várjuk az iskola pedagógusait és az óvoda pedagógusait.

Ez csak egy programajánlat, alakítsuk úgy, ahogy Ti is jónak látjátok.

Köszönjük előre is, ha tudtok segíteni!

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánok! Szeretettel és üdvözlettel: Andi

Következő találkozó: 2014. január 3. (péntek)10. óra, Művelődési Ház Feladat: katalógus , fotók feldolgozása, előadások megbeszélése


2014. január 3. péntek Száraz Rozika néni hagyatéka - 4. megbeszélés

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

1. Elkészültek a fotók Paraszkay Sára nagy munkájával (felvételek majd pedig javítások, kiemelések, hátterek). Gyönyörűek lettek a térből kiemelkedő trukkolófák! A honlapon láthatóak a következők: hímzések és trukkolófák. Továbbiak még talonban vannak: szobabelső, tárgyak, babák. Hiányoznak még a babák egyenkénti képei. Szükséges a hímzésekhez leírás, ezt Csincsiné Erzsike Petrás Annával történt találkozás adataiból fogja kiírni és eljuttatja Tapolcai Áginak.

Vanó András kér közvetlen átlinkelési lehetőséget a Galgahévíz honlapra, kérjük Tapolcai Ági segítségét. www.galga-nfi.info.hu, Helyi Értéktár, Hímzések, Trukkolófák

2. Csincsiné Erzsi Petrás Annával átnézte a hímzéseket, még decemberben. Kiválogatásra kerültek a népművészetileg értékes darabok. A galgamenti hímzések méreteit és funkcióit még fel kell írni a katalóguslapokra. A babákat még egyenként is le kell fotózni.

3. Nyugdíjas egyesület tagjai január végétől kézimunka szakkört indítanak, felelevenítik a régi trukkolást és a fehér hímzést. Minden hétfőn délután 3 órától este 5-ig tart a hímzőfoglalkozás. Csatlakozhat bárki, nem csak a nyugdíjasok, hirdetés az év eleji közgyűlésükön és a faluújságban! (Kapcsolattartó: Botosné Anikó, Barnáné Ilona)

4. Előadások tervezése:

Óvodásokkal január végén egy délutáni program, viseletbe öltözés, a viseletes babák megismerése Rozika néni hagyatékából, népi játékok óvónőkkel, szülők, nagyszülők bevonása az öltöztetésbe, a programba. (Kapcsolattartó: Darnyik Anikó óvodavezető, január 31 péntek?)

Iskolásokkal klubdélután február közepén vagy végén (február 14 péntek?). Anya-lánya beöltözés, kis interaktív előadás ppt-vel kisérve. (Balla Zoltán, Balla Tímea)

Pedagógusoknak előadás az iskolában (január 20 hétfő ?? ) Petrás Anna segítségével.

Téma: Egy népművészeti hagyaték értékei pedagógusok számára - (keresni kell: Vandornyikné Sára Ilona igazgatónőt).

Pedagógusoknak előadás az óvodában - Darnyik Anikó, időpont?

Előadás a falubeli érdeklődőknek - Petrás Anna: A galgamenti hímzések szimbólumai (Tervezett időpont: március 3 hétfő vagy március 10 hétfő délután 17 óra - Petrás Annával egyeztetni kell.)

5. Április 20 - húsvéthoz kapcsolódva viselet bemutató a tájházban, a gyűjtemény esetleges bemutatása, a népitáncosok és az érdeklődők bevonásával (Vanó András javaslata)

6. Fotókönyv - Górász Éva elvállalta, fényképeket Sáritól tudja áttölteni. Kb 70 oldal, fotókhoz kísérőszöveg is kell, előszót ír Petrás Anna. Képi anyagot ki kell választani. Február végére el kéne készülnie.

7. Szórólap - Vanó András, Darnyik Ági tud ilyen háromhasábos szórólapot készíteni, szöveget ír Nagy Andrea, képeket választunk közösen. Február 10-ig el kéne készülni evvel. Nyomdai árajánlat kérhető (ott ahol a faluújságt is nyomtatják ill . egyetemi nyomda)

8. Vanó András a helytörténeti gyűjteményt, a tájházat ismerteti röviden. Leírja, hogy tudná védetten elhelyezni a gyűjteményt, amennyiben Rozika néni családja beleegyezik a gyűjtemény átadásába vagy bemutathatóságába. Ez még nyitott kérdés.

9. Trukkolófák átadása - nyugdíjasok egy képviselőjének vagy a művelődési háznak? Ez még nyitott kérdés.

10. A babákat egyenként lefotózta Sári a megbeszélés végén. Következő találkozó még nyitott, hogy mikor lesz. A vállalások mentén mindenkit kérünk, hogy kezdje meg a munkát.

Lejegyezte: Nagy Andrea